Materialet innehåller

(tryck på knappen "Gå med utan kostnad" för att ta del av materialet)

 • 1

  Hur använder jag materialet?

  • Film om hur du använder dig av materialet TMR-G

  • Om materialet TMR-G

 • 2

  Manual TMR-G

  • Manual för klassrumslektionerna

 • 3

  Ljudfilsövningar - Block 1: Medvetenhet om den egna kroppen

  • Enbart ljud från klangskål

  • 1. Mitt Andetag - kortare version - 5 min

  • 1. Mitt Andetag - längre version - 10 min

  • 2. Kroppskänning i övre delen av kroppen - kortare version - 5 min

  • 2. Kroppskänning i övre delen av kroppen - längre version - 10 min

  • 3. Kroppskänning i undre delen av kroppen - kortare version - 6 min

  • 3. Kroppskänning i undre delen av kroppen - längre version - 10 min

  • 4. Kroppskänning i hela kroppen - 10 min

  • 5. Kroppsspänning - kortare version - 6 min

  • 5. Kroppsspänning - längre version - 11 min

 • 4

  Ljudfilsövningar - Block 2: Medkänsla för mig själv och andra

  • 6. Trädgården - kortare version - 8 min

  • 6. Trädgården - längre version - 10 min

  • 7. Trädgården tillsammans med en vän - kortare version - 7 min

  • 7. Trädgården tillsammans med en vän - längre version - 10 min

  • 8. Att känna medkänsla för sig själv - kortare version - 7 min

  • 8. Att känna medkänsla för sig själv - längre version - 10 min

  • 9. Övning i medkänsla - kortare version - 6 min

  • 9. Övning i medkänsla - längre version - 10 min

  • 10. Övning i medkänsla fortsättning - kortare version - 6 min

  • 10. Övning i medkänsla, fortsättning - längre version - 10 min

  • 11. Nyfikenhet - 11 min

  • 12. Jag är jag - 10 min

  • 13. Andas med hjärtat - kortare version - 6 min

  • 13. Andas med hjärtat - längre version - 10 min

  • 14. Festen - kortare version - 7 min

  • 14. Festen - längre version - 10 min

  • 15. Uppmärksamma din andning – En stilla och lugn plats inom dig - 10 min

 • 5

  Ljudfilsövningar - Block 3: Övningar som syftar till att beskriva genom att använda sin nyfikenhet

  • 16. Nyfiket ätande av en frukt - kortare version - 8 min

  • 16. Nyfiket ätande av två popcorn - 8 min

  • 16. Nyfiket ätande av en frukt - längre version - 11 min

  • 17. Min spegelbild - kortare version - 7 min

  • 17. Min spegelbild - längre version - 10 min

  • Beställa speglar

  • 18. Min hand - kortare version - 6 min

  • 18. Min hand - längre version - 10 min

  • 19. Medvetna kroppsrörelser - 10 min

  • 20. Nyfiket lyssnade på musik - endast inledning

  • 20. Nyfiket lyssnade på musik - att spela upp efter musikstycket

  • 20. Medvetet lyssnande till musik - hela övningen utan musik - 10 min

  • 21. Nyfiket beskrivande av valfritt föremål - 6 min

  • 22. Nyfiket beskrivande av ett föremål från naturen - 9 min

 • 6

  Ljudfilsövningar - Medvetenhetsövningar att använda vid behov, eller efter avslutat tioveckorsupplägg

  • 22 Medveten närvaro inför ett prov i skolan

  • 23 Andrum

  • 24 Släppa taget

  • 25 Förlåta sig själv

 • 7

  Information om ljudfilsövningar och utforskande

  • 5-8 minuters versioner av Medvetenhetsövningarna som script/texter

  • TMR-Gs Medvetenhetsövningar som texter - 10 minuters versioner

  • Syftet med TMR-Gs medvetenhetsövningar

  • Utforskning efter medvetenhetsövningarna

 • 8

  Animerade kortfilmer

  • 1. Hjärnan

  • 2. Medvetenhetsdiamanten

  • 3. Medkänsla

  • 4. Beskriva eller Värdera

 • 9

  Elevuppgifter som ingår Manual TMR-G

  • Elevuppgift 1 - Då använde jag den Medvetna hjärnan och Reptilhjärnan - A3

  • Elevuppgift 2 - Känslor i kroppen

  • Elevuppgift 3 - Måla din egen trädgård

  • Elevuppgift 4 - Medkänsla

  • Elevuppgift 5 - Min egen träning

  • Elevuppgift 6 - Medveten närvaro i mitt liv

  • Elevuppgift 7 - Skriv ett brev till dig själv om vad du lärt mig av medvetenhetsträningen

 • 10

  Klassrumsplancher som ingår i Manual TMR-G

  • Klassrumsplansch 1 - Saker att tänka på under lektionerna

  • Klassrumsplansch 2 - Den Medvetna hjärnan och reptilhjärnan med stege emellan

  • Klassrumsplansch 3 - Medvetna hjärnan hjälper oss att

  • Klassrumsplansch 4 - Medvetenhetsdiamanten

  • Klassrumsplansch 5 - Den medkännande hjärnan

 • 11

  Projektfilmen - TMR

  • Se projektfilmen för Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR)

 • 12

  Nya illustrationer

  • 5 olika foton med illustrationer som visar Medvetna hjärnan (Prefrontal cortex) & Reptilhjärnan (Amygdala)